Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi fer fram 29. maí. Í prófkjörinu mega flokksbundnir félagar 15 ára og eldri taka þátt.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla er hafin, nánari upplýsingar má finna hér. https://xd.is/profkjor-i-sudurkjordaemi/utankjorfundaratkvaedagreidsla-i-sudurkjordaemi/

Fréttir


Vilhjálmur Árnason alþingismaður gefur kost á sér í fyrsta sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi. Vilhjálmur vill leiða nýja kynslóð til forystu í kjördæminu. Það vill hann gera til að færa sjálfstæðisstefnuna nær unga fólkinu svo grunngildi flokksins skapi þeim nýja lífsgæðasókn.

Vilhjálmur leggur höfuðáherslu á endurreisn atvinnulífsins og fjölgun starfa eftir heimsfaraldurinn og sér fjölmörg sóknarfæri í Suðurkjördæmi. Hann vill að fólkið í kjördæminu búi við öfluga heilsugæslu og mun berjast fyrir því af krafti að einkarekin heilsugæsla fái að blómstra hér eins og á höfuðborgarsvæðinu. Það er sú heilsugæsla sem mest ánægja er með þar, bæði hjá sjúklingum og starfsfólki.

Vilhjálmur hefur setið á Alþingi frá árinu 2013 og hefur m.a. barist fyrir bættum samgöngum, auknu vali fólks við töku fæðingar- og foreldraorlofs og sett geðheilsu og almenna velferð barna og ungmenna í forgang. Vilhjálmi hafa einnig verið falin mikilvæg störf í menntamálum, innviðauppbyggingu, fjölskyldu- og barnaverndarmálum, öryggismálum og umhverfismálum sem hann hefur leyst með góðum árangri.

Vilhjálmur er varaformaður þingflokks sjálfstæðismanna og situr í velferðarnefnd og umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis. Hann hefur verið virkur í félags- og stjórnmálum frá unga aldri og gegnt margvíslegum störfum, s.s. í landbúnaði, atvinnurekstri, löggæslu og ökukennslu. Vilhjálmur er kvæntur Sigurlaugu Pétursdóttur flugfreyju. Þau eiga þrjá syni og búa í Grindavík.

Hægt er að hafa samband við Vilhjálm í gegnum netfangið vilhjalmura@althingi.is eða í síma 8699294

Styðja og styrkja


Hægt er að styrkja framboðið með því að leggja inná eftirfarandi reikning:

0133-26-012009

Kennitala: 630816-0170

Í beinni frá Alþingi


Hver er Vilhjálmur Árnason


Þingmennska

Vilhjálmur tók sæti á Alþingi árið 2013 og er varaformaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Vilhjálmur hefur setið í allsherjar- og menntamálanefnd, umhverfis- og samgöngunefnd og velferðarnefnd ásamt því að sitja í Norðurlandaráði og eftirlitsnefnd Norræna fjárfestingabankans. Vilhjálmur hefur sinnt fjölda verkefna fyrir hönd ráðherra og þingflokks sjálfstæðismanna, þar ber helst að nefna:

• Formaður starfshóps vegna útdeilingu viðbótarfjármagns til lögreglunnar

• Formaður í starfshópi um endurskoðun á lögreglunámi á Íslandi

• Starfshópur um gerð löggæsluáætlunar

• Starfshópur um gerð Hvítbókar í samgöngumálum

• Varaformaður Þingvallanefndar

• Varamaður í stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs

• Starfshópur vegna gestastofu Vatnajökulsþjóðgarð í Skaftárhreppi

• Starfshópur um sameiningu Skógræktar ríkisins og Landshlutaverkefna í skógrækt

• Nefnd félagsmálaráðherra um málefni barna

• Nefnd umhverfisráðherra um Hálendisþjóðgarð og var með sérálit

• Þróunarsamvinnunefnd

• Þingmannanefnd um endurskoðun útlendingalaga

Önnur störf
Vilhjálmur hefur starfað við ýmis konar störf meðfram námi, s.s almenn sveita-, verslunar- og skrifstofustörf. Vilhjálmur rak Hofsprent ehf. frá 2002–2007 og sinnti lögreglustörfum hjá Sýslumanninum á Sauðárkróki á árunum 2004–2005. Hann starfaði sem lögreglumaður hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu til ársins 2008 og hjá Lögreglustjóranum á Suðurnesjum frá 2008–2013.
Félagsstörf

• Formaður Víkings, félags ungra sjálfstæðismanna í Skagafirði, 2003–2006

• Formaður Freyju, félags ungra sjálfstæðismanna í Grindavík, 2008–2013

• Stjórn Landssambands lögreglumanna 2008–2012

• Stjórn Lögreglufélags Suðurnesja 2009–2011

• Formaður skipulags- og umhverfisnefndar Grindavíkur 2010–2012

• Ritstjóri: Ferðafélaginn, ferðahandbók Íþróttafélags lögreglumanna

• Forseti nemendafélags Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra 2003-2004

Menntun

Vilhjálmur er með stúdentspróf frá Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Hann lauk meistaragráðu í lögfræði frá Háskólanum í Reykjavík. Hann lauk einnig prófi sem lögreglumaður frá Lögregluskóla ríkisins og hefur ökukennararéttindi frá Endurmenntunardeild Háskóla Íslands.

Fjölskylduhagir

Vilhjálmur Árnason er fæddur á Sauðárkróki 29. október 1983. Foreldrar hans eru Árni Egilsson skrifstofustjóri og Þórdís Sif Þórisdóttir stuðningsfulltrúi. Vilhjálmur er kvæntur Sigurlaugu Pétursdóttur flugfreyju og á með henni þrjá syni, Pétur Þór 11 ára, Patrek Árna níu ára og Andra Stein sjö ára.

Málstaðurinn


Forvarnir

Yfir 200 manns slasast eða láta lífið í umferðarslysum á ári hverju. Þetta kostar samfélagið 50 milljarða árlega. Fjármununum væri betur varið í að koma í veg fyrir þessi slys með öruggari samgöngum.

Ráðdeild í ríkisrekstri

Mikilvægt er að kjörnir fulltrúar sýni ráðdeild í ríkisrekstri og forgangsraði almannafé í grunnþjónustuna enda fjármunir fólksins í landinu.

Neyðarþjónusta

Efling löggæslu, utanspítalaþjónustu, almannavarna og björgunarþjónustu er nauðsynleg til að tryggja öryggi íbúa og ferðamanna.

Treystum ungu fólki

Virkja þarf þann kraft og hugmyndaauðgi sem býr í ungu fólki sem þorir að fara nýjar leiðir. Mikilvægt er að þessi mannauður sé betur nýttur hjá hinu opinbera en eins og bersýnilega kemur í ljós í svörum við fyrirspurnum minni um aldurssamsetningu æðstu stjórnenda ráðuneyta, stofnana og nefnda á vegum hvers ráðuneytis, þá mætti hið opinbera bæta sig. http://www.althingi.is/altext/cv/is/fyrirspurnir/?nfaerslunr=1176

Bættar samgöngur

Öruggar og greiðar samgöngur stuðla að fjölþættu og blómlegu atvinnulífi sem eru forsenda góðra lífskjara.

Grunnþjónusta

Aukið umferðaröryggi bætir aðgengi að opinberri þjónustu og eykur hagkvæmni í rekstri. Þar með væri hægt að draga úr álagi á heilbrigðiskerfið, löggæsluna og bæta búsetuskilyrði í kjördæminu.

Fjárhagslegt frelsi

Eitt brýnasta málefnið sem snýr að ungu fólki er fjárhagslegt frelsi. Fjárhagslegt frelsi er forsenda þess að ungt fólk geti talist frjálst og valið í hvað það ráðstafar sínum tekjum. Nauðsynlegt er að stjórnvöld stuðli að því allir geti eignast húsnæði. Þá á ungt fólk að hafa frelsi til að ráðstafa sparnaði sínum og hluta af lífeyrisgreiðslum til að koma sér þaki yfir höfuðið. M.ö.o. byggja sér upp öruggt heimili sem verður svo lífeyrissjóður framtíðarinnar.